Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0 odebrała nominację do uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP za działania w ramach programu Polska 3.0.
201902.09

Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0 odebrała nominację do uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP za działania w ramach programu Polska 3.0.

Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0 odebrała nominację do uhonorowania Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP za działania w ramach programu Polska 3.0. Pierścień Stulecia Niepodległości RP to projekt realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, honorujące zasłużone osoby na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny. SWBN chce honorować zwłaszcza osoby zasłużone…

Modernizacja żeglugi śródlądowej – kluczowy projekt dla polskiej gospodarki i transportu
201812.22

Modernizacja żeglugi śródlądowej – kluczowy projekt dla polskiej gospodarki i transportu

Naprawa Rzeczypospolitej Rzecznej Transport wodny śródlądowy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zrównoważonego systemu transportu, będąc jedną z najtańszych a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi. Różnice w energochłonności, emisji zanieczyszczeń powietrza, terenochłonności, poziomie bezpieczeństwa czy też kosztach zewnętrznych między transportem wodnym śródlądowym a transportem drogowym są kilkakrotne, a w niektórych wypadkach nawet kilkudziesięciokrotne. Śródlądowe drogi…

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.
201812.21

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.   12 grudnia 2018 r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza.  Pod przewodnictwem Pana Posła Zbigniewa Gryglasa powołany został Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza – inicjatywy kluczowej dla gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.   W spotkaniu udział wzięli reprezentanci znakomitej większości krajów…