201903.13

Anna Maria Anders i Angelika Jarosławska, koordynator programu Polska 3.0 w rozmowie o kobietach w biznesie