Modernizacja żeglugi śródlądowej – kluczowy projekt dla polskiej gospodarki i transportu
201812.22

Modernizacja żeglugi śródlądowej – kluczowy projekt dla polskiej gospodarki i transportu

Naprawa Rzeczypospolitej Rzecznej Transport wodny śródlądowy odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu zrównoważonego systemu transportu, będąc jedną z najtańszych a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi. Różnice w energochłonności, emisji zanieczyszczeń powietrza, terenochłonności, poziomie bezpieczeństwa czy też kosztach zewnętrznych między transportem wodnym śródlądowym a transportem drogowym są kilkakrotne, a w niektórych wypadkach nawet kilkudziesięciokrotne. Śródlądowe drogi…

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.
201812.21

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.   12 grudnia 2018 r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza.  Pod przewodnictwem Pana Posła Zbigniewa Gryglasa powołany został Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza – inicjatywy kluczowej dla gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.   W spotkaniu udział wzięli reprezentanci znakomitej większości krajów…

Konferencja Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. POLSKA 3.0 obecna na COP24.
201812.10

Konferencja Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. POLSKA 3.0 obecna na COP24.

Konferencja Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. POLSKA 3.0 obecna na COP24. Konferencja Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu ma miejsce w Polsce. Efektem pierwszego tygodnia prac na rzecz ochrony klimatu są deklaracje dotyczące m.in. światowych działań w kierunku rozwoju elektromobilności oraz wsparcia przez Bank Światowy prac na rzecz klimatu. W…

Koordynator programu POLSKA 3.0 wyróżniona w Forbes „30 przed 30”
201810.03

Koordynator programu POLSKA 3.0 wyróżniona w Forbes „30 przed 30”

Lista 30 przed 30 to próba wytypowania najzdolniejszej biznesowej młodzieży w Polsce, osób z największych potencjałem. Tych, które w przyszłości mogą być liderami biznesu, wiodącymi innowatorami, członkami listy 100 Najbogatszych Polaków. Na Liście 30 przed 30 znalazło się dziesięć kobiet. Stanowią one 29 proc. zestawienia (czasem eksperci doceniali całe zespoły wspólników, dlatego na liście jest…