“Nowe Trójmorze i Program Polska 3.0 – Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna, transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak” – Na Kongresie 60 Mln debatowano o programie POLSKA 3.0
201809.20

“Nowe Trójmorze i Program Polska 3.0 – Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna, transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak” – Na Kongresie 60 Mln debatowano o programie POLSKA 3.0

W ramach Kongresu 60 Milionów, w którym uczestniczyła Polonia z 29 krajów świata, odbyła się debata o programie Polska 3.0 – “Nowe Trójmorze i Program Polska 3.0 – Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna, transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak”

PRZEMYSŁ 4.0 integralną częścią programu POLSKA 3.0.
201712.02

PRZEMYSŁ 4.0 integralną częścią programu POLSKA 3.0.

Koordynator Programu POLSKA 3.0 została zaproszona do panelu PRZEMYSŁ 4.0, w ramach Polish Industry Week pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, aby opowiedzieć o programie POLSKA 3.0 – Narodowym Programie Rzeczypospolitej Polskiej. Wielokrotnie podkreślano, że bez programu POLSKA 3.0 nie ma Przemysłu 4.0. Oparty o sieciowanie gospodarki poprzez klastry program Polska 3.0 to: Krajowa i Transgraniczna Przestrzeń…

POLSKA 3.0 & INICJATYWA 3.0 – Pilotażowy program dla polskich samorządów autoryzowany przez Międzynarodowy Fundusz Monetarny
201703.08

POLSKA 3.0 & INICJATYWA 3.0 – Pilotażowy program dla polskich samorządów autoryzowany przez Międzynarodowy Fundusz Monetarny

Polska 3.0 jest oddolnym, apolitycznym, klastrowym programem, który składa się z szeregu projektów, tworząc swoisty ekosystem, w którym eksperci z poszczególnych działów Programu, współpracując z włączonymi na stałe w projekt, najlepszymi ekspertami ds. funduszy europejskich wspólnie wypracowują najlepsze dla polskiej gospodarki rozwiązania. INICJATYWA 3.0 W ramach programu POLSKA 3.0 powstał pilotażowy program dla polskich samorządów – INICJATYWA…

Kluczowe projekty żeglugowe programu POLSKA 3.0 będą omawiane na Welconomy Forum w Toruniu
201703.07

Kluczowe projekty żeglugowe programu POLSKA 3.0 będą omawiane na Welconomy Forum w Toruniu

Już za tydzień gospodarcze Welconomy Forum w Toruniu. W ramach wydarzenia odbędzie się debata o Polsce 3.0 – programie zintegrowanych działań, mających na celu modernizację żeglugi śródlądowej w Polsce. Program Polska 3.0 przygotował cały ekosystem dla przywrócenia żeglugi, podczas gdy nie było jeszcze wystarczającej świadomości społecznej w Polsce, dotyczącej istotności żeglugi, zarówno dla gospodarki, rozwoju transportu i…

Największy Polski program infrastrukturalny – POLSKA 3.0 jest obecny przy najważniejszych decyzjach Komisji Europejskiej, dotyczących przyszłości finansowania dla Polski.
201702.28

Największy Polski program infrastrukturalny – POLSKA 3.0 jest obecny przy najważniejszych decyzjach Komisji Europejskiej, dotyczących przyszłości finansowania dla Polski.

W Komisji Europejskiej podejmowane są wszystkie decyzje o finansowaniu strategicznych projektów infrastrukturalnych i przemysłowych dla przyszłego rozwoju państw Europy. W tej kluczowej dyspucie nie może brakować ambasadorów polskiej sprawy.  Największy Polski gospodarczy program infrastrukturalny – POLSKA 3.0 jest obecny przy najważniejszych decyzjach Komisji Europejskiej, dotyczących przyszłości finansowania dla Polski.   Dziś w Komisji Europejskiej debatowano, między innymi,…