201607.22

Jedyne efektywne rozwiązanie dla górnictwa w POLSKA 3.0

Uruchomienie inwestycji programu POLSKA 3.0 jest kluczem do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji górnictwa na Śląsku i reindustrializacji, poprzez wybudowanie nowoczesnego sektora górnictwa w oparciu o instalacje czystych technologii węgla i technologii wodorowych dokonując przekwalifikowania kadr sektora w tym również dla potrzeb technologii pozyskania i gospodarczego wykorzystania metanu dokonując przyjaznych dla zrównoważonego rozwoju inwestycji na terenach pokopalnianych wzorem Zagłębia Ruhry i Saary.

201607.14

Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice – zwiększenie konkurencyjności regionu, nowe miejsca pracy, wykorzystanie potencjału ludzkiego i gospodarczego.

Z uwagi na istniejącą sytuację na rynku węgla koksującego powodującą konieczność racjonalizacji kosztów działalności Spółek górniczych i okołogórniczych w obszarze działania GK JSW SA , Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. (JSK) podjęła działania w zakresie zagospodarowania majątku na terenach zakładów górniczych GK JSW SA , który nie jest lub nie będzie wykorzystywany w celach wydobywczych, przetwórczych czy przewozowych.

201604.28

Górnictwo – projekty infrastrukturalne szansą dla branży

Skuteczna restrukturyzacja górnictwa na Śląsku i reindustrializacja, poprzez klastrowy program Polska 3.0, zakładający wybudowanie nowoczesnego sektora górnictwa w oparciu o instalacje czystych technologii węgla i technologii wodorowych, przekwalifikowanie kadr sektora, w tym również dla potrzeb technologii pozyskania i gospodarczego wykorzystania metanu, dokonując przyjaznych dla zrównoważonego rozwoju inwestycji na terenach pokopalnianych wzorem Zagłębia Ruhry i Saary