201603.25

Centrum Logistyczne

Centrum Logistyczne w Polsce w unikalnym na skalę europejską skrzyżowaniu wszystkich najważniejszych magistral transportowych.