POLSKA 3.0 – Klastry motorem napędowym gospodarki
201806.08

POLSKA 3.0 – Klastry motorem napędowym gospodarki

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją o programie POLSKA 3.0. Klik: POLSKA 3.0 – Klastry motorem napędowym gospodarki Program Polska 3.0 skupia kilkadziesiąt projektów gospodarczych, które w oparciu o działanie w ekosystemie, tworzą jeden, spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 zakłada połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w…

Nowy Jedwabny Szlak
201605.09

Nowy Jedwabny Szlak

Projekt Polska 3.0 jest wynikiem paroletnich prac ekspertów OKIP w ramach programu POLSKA 3.0, a jego głównym założeniem jest przywrócenie żeglowności rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65 oraz budowa Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice, a także restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

201604.27

Nowy Jedwabny Szlak z korzyścią dla Polski. Szeroki Tor docierający do Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice.

Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to budowę bądź modernizację przede wszystkim kolejowych połączeń handlowych między Europą a Azją, w tym także kolei dużych prędkości, dróg, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej.