201903.22

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0

21 marca 2019 roku (12:00 – 15:00) w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się inauguracyjne Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Programu Polska 3.0.

W Posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ambasad: Czech (Tomas Chrobak, II Sekretarz), Węgier (Dora Filipowicz), Bułgarii (Yordan Draganchev (Radca Handlowy), Estonii (Natalja Luts, Radca Ambasady ds. Ekonomii), Łotwy (Edgara Bodnars – Ambasador, Andrejs Grinasko – Z-ca szefa misji), Litwy (Vita Naujokaityte – II sekretarz Ambasady), Chorwacji (Tiha Dabac – Pierwsza Sekretarz), Chin (Xiang Yuanzheng – attache), Słowenii (Maja Segota), Słowacji (Zuzana Scepanova – radca handlowo-ekonomiczny) oraz Rumunii (Ovidiu Dranga).

W pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Programu POLSKA 3.0 udział zadeklarowali eksperci z dziedziny infrastruktury, polityki klastrowej, polityki zagranicznej, żeglugi śródlądowej, m.in. Dr Sławomir Bichajło (Transfer LDA – Wrocław), Stanisław Staniszewski, Zbigniew Żmudziński (Przewodniczący Zespołu Doradców Polska 3.0), Marek Niemczyk (Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce), Michał Macek, dr Przemysław Kulawiński, Andrzej Voight (Ekspert Centrum im. Adama Smitha), gen. Dywizji Leon Komornicki, (Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie BCC), Mieczysław Kwiatkowski (Akademia Rzemiosła Polskiego, Klaster Lubelskie Drewno), KŻŚ Czesław Szarek (Stowarzyszenie Rada Kapitanów), Jarosław Kaczyński (ekspert ds. Podatkowych), Krzysztof Masiuk (Prezes Zarządu Centrum Wspierania), Grzegorz Nitkiewicz (Smart City), dr hab. prof. nadzw.  Konrad Raczkowski, dr Paweł Wojciechowski (Główny ekonomista ZUS, w 2006 minister finansów, w latach 2009-2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), KŻW Włodzimierz Grycner (Liga Morska Rzeczna), Robert Galara, Josef Tobola, dr Jacek Bartosiak, ekspert geopolityki i strategii,  Bartłomiej Korniluk, płk Marek Kita i wielu innych znakomitych ekspertów z całej polski.

Polska 3.0 to długofalowy program gospodarczy na miarę XXI wieku, nawiązujący w swej idei do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jego głównymi filarami jest modernizacja żeglugi śródlądowej w Polsce, połączenie Dunaj-Odra, budowa multimodalnego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice (polska Dolina Krzemowa), przedłużenie Szerokiego Toru do planowanego Centrum Logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, współpraca klastrowa, komercjalizacja polskich innowacji.

Pierwsze spotkanie poświęcone zostało programowi Polska 3.0, strategicznemu programowi Trójmorza, wspierającemu realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Kolejne posiedzenia w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Programu Polska 3.0 podzielone będą tematycznie i dedykowane poszczególnym projektom w ramach programu.

Koordynatorem i Sekretarzem Parlamentarnego Zespołu ds. Programu Polska 3.0 jest pani Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0.

Zespół Parlamentarny ds. Programu Polska 3.0 powstał w celu połączenia wysiłku ekspertów Programu, którzy na przestrzeni lat uczestniczyli w pracach poszczególnych parlamentarnych zespołów. Program Polska 3.0 to platforma, która ma na celu zintegrowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury, transportu multimodalnego, współpracy regionów i nauki z biznesem oraz komercjalizacji polskich innowacji. W ramach tego programu, scalone są najważniejsze projekty infrastrukturalne dla Polski na kolejne kilkadziesiąt lat.

Program Polska 3.0 to kontynuacja zamierzeń Centralnego Okręgu Przemysłowego na miarę XXI wieku. W ramach programu Polska 3.0 połączono najważniejsze projekty infrastrukturalne, których brak, jest obecnie czynnikiem w znacznej mierze hamującym rozwój gospodarczy Polski.

Strategiczne projekty realizowane w ramach programu Polska 3.0 wpisują się w Inicjatywę Trójmorza.
Głównymi filarami programu Polska 3.0 jest modernizacja żeglugi śródlądowej w Polsce, począwszy od Odry, połączenie Dunaj-Odra, budowa multimodalnego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice (polska Dolina Krzemowa), przedłużenie Szerokiego Toru do planowanego Centrum Logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, współpraca klastrowa, komercjalizacja polskich innowacji.
W ramach programu POLSKA 3.0, powstanie na Śląsku multimodalne Centrum Logistyczne Gorzyczki-Wierzniowice (TILC) wymieniane na Szczycie Trójmorza w Bukareszcie jako jeden z kluczowych projektów infrastrukturalnych.
W ramach TILC powstanie port śródlądowy na Odrze, połączony z koleją (przedłużenie linii kolejowej nr. 65), wpisując tym samym Polskę w projekt Nowego Jedwabnego Szlaku i pozwalając wykorzystać tranzytowe położenie Polski w EU.

Polska 3.0 skupia także projekty z dziedzin: energetyki, medycyny, bezpieczeństwa, blockchain i rozwój cyfrowaluty Trójmorza.