201712.27

Eksperci programu Polska 3.0 brali czynny udział w Konferencji na Rzecz Odry. W imieniu Polska 3.0 zostało także „Porozumienie na rzecz Odry”.

16.11.2017 we Wrocławiu odbywa się Konferencja na rzecz Odry, na którą zostali zaproszeni i brali udział eksperci programu Polska 3.0 ze strony polskiej i czeskiej.

W imieniu programu Polska 3.0 zostało podpisane także „Porozumienie na rzecz Odry”.

Międzynarodowe spotkanie „Konferencja na rzecz Odry” odbyło się 16.11.2017 r. we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską oraz wojewodami zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele niemieckich krajów związkowych oraz Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech, w tym Doradca Prezydenta Czeskiej Republiki, Pan Peter Forman, który brał udział w konsultacjach programu Polska 3.0 od samego początku.

Utworzenie Komisji Odrzańskiej do spraw zarządzania i zagospodarowania rzeki Odry zapowiedziano po międzynarodowej konferencji regionalnej we Wrocławiu. Głównym celem będzie przywrócenie IV klasy żeglowności oraz gospodarcze wykorzystanie Odry. Ma powstać Komisja Odrzańska, która zajęłaby się zarządzaniem Odrą w każdym aspekcie, m.in. gospodarczym, ekologicznym, turystycznym.

– W dyskusji padły zdecydowane głosy poparcia dla wspólnych działań politycznych i gospodarczych na rzecz doprowadzenie wód Odry do IV klasy żeglowności. Będzie to miało wpływ na rozwój rzeki oraz jej wykorzystanie – powiedziała na konferencji prasowej Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Odbyła się debata „Wspólna sprawa – Odra” – doświadczenia i plany regionów transgranicznych w zakresie rozwoju transportu wodnego oraz „Odra – szansa dla biznesu”. Konferencja ukierunkowana była na przeanalizowanie problematyki żeglugi śródlądowej i związanych z tym spraw gospodarczych, naukowych i społeczno-ekonomicznych.