201802.08

Eksperci programu POLSKA 3.0 powołani do zespołu ekspertów Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych.

Koordynator programu POLSKA 3.0 Angelika Jarosławska, jeden z inicjatorów Programu, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Bogdan Węgrzynek oraz eksperci POLSKA 3.0, Grzegorz Chocian, Zygmunt Babiński i Lech Kuchnowski zostali powołani do zespołu ekspertów Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych.
Wczoraj dokument od Pana Ministra odebrała Koordynator Programu PL 3.0.
 
W zeszłym roku oddolny, klastrowy program POLSKA 3.0 został nagrodzony miedzy innymi przez kapitułę: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz ekologiczne środowiska eksperckie za stworzenie w Polsce ekosystemu dla przywrócenia żeglugi śródlądowej, konsekwentną wieloletnią pracę na rzecz żeglugi i wdrażanie ekologicznych rozwiązań w polską gospodarkę.
 
https://lnkd.in/gh2qxmN