Angelika Jarosławska

Program Coordinator

+48 698 931 000

jaroslawska.angelika@gmail.com
angelika.jaroslawska@klasterip.pl

POLSKA 3.0

ul. Wojska Polskiego 3
41-400 Mysłowice