.
Angelika Jarosławska

Koordynator Programu

 

jaroslawska.angelika@gmail.com
angelika.jaroslawska@klasterip.pl

POLSKA 3.0

ul. Wojska Polskiego 3
41-400 Mysłowice