201604.07

Koordynator programu Polska 3.0 Angelika Jarosławska otrzymała ogólnopolską nagrodę Menedżera Innowacji

31 marca 2016 roku w zabytkowej kopalni Guido odbyła się organizowana przez Komitet Rozwoju Zagłębia wraz z partnerami Gala finalizująca pierwszą edycję Menadżera Innowacji. W imponująco przygotowanej sali, ponad 300 metrów pod ziemią obecni byli międzynarodowi goście wielkiego formatu.

Transmisje z całego wydarzenia przygotowała Telewizja Polska.

Gospodarzem Gali była Prezydent Zabrza p. Małgorzata Mańka-Szulik.

Po raz pierwszy w historii konkursu (który jest nową formułą, ale i kontynuacją dotychczasowych piętnastu edycji „Menadżera Zagłębia”) został przyznany tytuł Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015, który otrzymał Zygmunt Berdychowski, za wzorową organizację przez 25 lat Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszej konferencji gospodarczej w Europie Środkowej.

W I edycji „Menadżera Innowacji 2015” laureatami zostali:

Andrzej Malinowski, w kategorii: przedsiębiorstwa średnie, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Spółki z o.o. DĄBROWSKIE WODOCIĄGI z Dąbrowy Górniczej za wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych i innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto zaznaczyć, że p. Malinowski jest nie tylko pierwszym Laureatem Menadżera Innowacji, ale także pierwszym Menadżerem Zagłębia, a tytuł otrzymał w roku 2000.

Łukasz Porzuczek, w kategorii: przedsiębiorstwa małe, właścicielowi firmy PROTON – ARCHEO, za innowacyjne przedsięwzięcia lokalizowania oraz oczyszczania terenów lądowych i wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Anna Kaczmarek i Tomasz Leśniak, wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w kategorii: klastry, za stworzenie Centrum Kompetencyjnego Polinnovation, tworzącego usługi i produkty: 2be inwestor; 2be startup oraz promującego markę polskich innowacyjnych klastrów w świecie.

Angelika Jarosławska, Koordynator Projektu POLSKA 3.0, za zarządzenie największym projektem klastrowym w Europie Polska 3.0.

Podczas Gali odbył się także finał VI Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego, która została ustanowiona przez Komitet Rozwoju Zagłębia z okazji 650-lecia Będzina. Nagroda przyznawana jest wybitnym osobistościom za inspirowanie i promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i politycznej.

Trzy nagrody w VI edycji Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego otrzymali:

PETR FORMAN, Doradca Prezydenta Czech.

dr Anna Wisniewski, Konsul Generalny Węgier w Krakowie.

Prof. Mikolaj Gysiatynskiy, Profesor Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy.

Więcej informacji: http://www.krz.org.pl
Reportaż z wydarzenia: http://katowice.tvp.pl/24679970/31032016-godz-2145