201706.16

Koordynator programu Polska 3.0 w rozmowach i wspólnej debacie z Europejskim Koordynatorem Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Prof. Kurtem Bodewigiem

Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0 reprezentowała Polskę wśród najważniejszych przedstawicieli rządów państw regionu Morza Bałtyckiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie podczas „8 EUSBSR Annual Forum”, organizowanego przez Rząd Niemiec i Komisję Europejską, które odbyło się 13-14 czerwca 2017 roku.

Kiedy zapowiadono polskiego przedstawiciela w programie tej miedzynarodowej konferencji, nie spodziwano się tak poważnego i przełamującego dotychczasowy dyskurs, wystąpienia ze strony Polski. Angelika Jarosławska zaprezentowała zaawansowany w działaniu i w pełni wpisujący Polskę w strategie Europy, program Polska 3.0, który opiera się na klastrowym łączeniu przedsiębiorstw i regionów w kluczowych, spójnych ze sobą projektach gospodarczych dla Polski, zawartych w ramach Programu.
Przykładem programu Polska 3.0 posiłkowali się inni prelegenci, między innymi ministrowie krajów nadbałtyckich, jako przykładem skutecznego krajowego zagospodarowania ogromnego potencjału korytarzy transportowych.

Koordynator programu Polska 3.0 wzięła udział w debacie w Berlinie, którą poprowadził Europejski Koordynator Korytarza Bałtyk-Adriatyk, prof. Kurt Bodewig, a następnie rozmawiali o działaniach programu Polska 3.0, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał gospodarczego, transportowego i finansowego multimodalnego korytarza.

„Transport as a Driver for Innovation and Regional Growth in the Baltic Sea Region”

W debacie udział wzięli Kathrin Schneider – Minister for Infrastructure and Spatial Planningof Brandenburg Germany, Ricardas Degutis – Vice Minister of Transport, Republic Lithuania, Angelika Jarosławska Vice-President of the National Cluster of Innovative Enterprises Coordinator of the infrastructural cross border program Poland 3.0, Ossi Savolainen – Regional Mayor of Helissinki – Uusimaa Region, Thomas Mortsell – Vice President of the Region Vasterbotten, Martin Kotthaus Director-General for European Affairs German Federal Foreign Office, Aino Lepik von Wiren – Acting Undersecretary for European Affairs Ministry of Foreign Affairs, Republic Estonia

Potencjał klastrowego, gospodarczego programu Polska 3.0 został bardzo doceniony przez Komisję Europejską i przedstawicieli rządów krajów, które brały udział w spotkaniu, a byli to premierzy i ministrowie krajów nadbałtyckich.