201706.30

Nagrodzono program POLSKA 3.0, który uruchomił działania w zakresie modernizacji żeglugi śródlądowej i stworzył ekosystem dla wdrożenia żeglugi w Polsce.

Wręczona przez Marszałka Seniora, Pana Kornela Morawieckiego nagroda od kapituły: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ekologicznych środowisk eksperckich dla programu POLSKA 3.0 za stworzenie w Polsce ekosystemu dla przywrócenia żeglugi srodladowej, konsekwentną wieloletnią pracę na rzecz żeglugi i wdrażanie ekologicznych rozwiązań w polską gospodarkę. Nagrodę wręczono w trakcie I Międzynarodowego Forum Eko Zakopane.