201609.07

Polska 3.0 na Ekonomicznym Forum Młodych Liderów

Już po raz jedenasty w Nowym Sączu odbyło się Ekonomiczne Forum Młodych Liderów. W dniach 5-9 września młodzi, przedsiębiorczy liderzy z Polski, Unii Europejskiej, a także z Europy Wschodniej, Bakanów i Kaukazu zjeżdżają do Nowego Sącza, by wspólnie rozmawiać o przyszłości młodego pokolenia i Europy.

W tegorocznym Forum bierze udział niemal 400 liderów z 43 państw. Uczestnikami Economic Forum of Young Leaders są liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, młodzi przedsiębiorcy, pracownicy naukowi i dziennikarze.

Tematami przewodnimi tegorocznej edycji Forum są głównie: startupy, samorządy, innowacje oraz wyzwania współczesnego rynku pracy i edukacji.

W dniu dzisiejszym odbyła się debata dyskusyjna pn. Czwarta rewolucja przemysłowa – internet rzeczy i inteligentne aktywa kluczem do stworzenia prawdziwej gospodarki obiegowej. Moderatorem panelu był Amer Benouda. Prelegentami debaty byli: Bernhard Budaker – Head of Business Unit Automotive Fraunhofer IPA (Niemcy) i Piotr Dardziński – Sekretarza Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Angelika Jarosławska.

Angelika Jarosławska, jako Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet dzieliła się z młodymi liderami swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto, jako koordynatorka największego oddolnego, apolitycznego Programu POLSKA 3.0, zaznajamiała młodych zdolnych przedsiębiorców z planami odbudowy polskiej gospodarki, szerzenia polskiej innowacyjności i włączenia naszego kraju do największych projektów gospodarczych XXI wieku (budowa kanału Dunaj – Odra – Łaba, przywrócenie żeglowności rzek i przyłączenie do Nowego Jedwabnego Szlaku).