201709.18

POLSKA 3.0 reprezentowała Polskę na spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską i Rząd Niemiec, dotyczącym projektów infrastrukturalnych i współpracy transgranicznej

POLSKA 3.0 reprezentowała Polskę na spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską i Rząd Niemiec, dotyczącym projektów infrastrukturalnych i współpracy transgranicznej krajów regionu Morza Bałtyckiego.

Klik:

Zaproszenie dla programu Polska 3.0