201807.08

POLSKA 3.0 w gronie polskich sygnatariuszy partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

W Min​isterstwie​ Przedsiebiorczosci i Technologii, Polska 3.0, jako organizacja realizująca cele zrównoważonego rozwoju SDG podpis​ała „Partnerstw​o na rzecz realizacji SDGs w Polsce”​ ​ ​- partnerstwo ​na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
​Polska 3.0 dołączyła do​ grona Sygnatariuszy​. Koordynator Programu złożyła​​ podpis na Karcie Partnerstwa w obecności Pani Minister Jadwigi Emilewicz​.​

               

KLASTROWY PROGRAM POLSKA 3.0

Program POLSKA 3.0 – największy projekt klastrowy w Europie. Jego powołanie jest odpowiedzią na potrzebę długofalowej i zrównoważonej polityki rozwoju gospodarczego, która opiera się na potencjale innowacyjnym i tranzytowym Polski oraz jej pozycji w zakresie innowacji i konkurencyjności.

Polska 3.0 to program zainicjowany przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który zgromadził kilka tysięcy przedsiębiorstw w ramach klastrów, począwszy od sektora MŚP po największe, czołowe polskie firmy, firmy rodzinne i startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, ekspertów z poszczególnych dziedzin gospodarki, właścicieli portów, społeczność lokalną, ośrodki naukowe, czołowe polskie uczelnie i gminy. W ramach projektu skupiono najlepszych specjalistów w dziedzinie logistyki, transportu, finansowania z puli krajowej i europejskiej, ekonomistów,​ specjalistów od kwestii środowiskowych i innych.

Program Polska 3.0 skupia kilkadziesiąt projektów gospodarczych, które w oparciu o działanie w ekosystemie tworzą jeden, spójny program polskiej gospodarki. POLSKA 3.0 to połączenie polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego w Polsce i budowa największego w Europie Centrum Logistycznego na Śląsku. W ramach programu na Śląsku powstanie port śródlądowy i multimodalne Centrum Logistyczne. W ramach portu śródlądowego na Odrze, połączonego z koleją, Polska wpisze sięw projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który docierać będzie do Centrum Logistycznego. To także szereg innowacyjnych i potrzebnych polskich rozwiązań dla społeczeństwa, miast i regionów. To w końcu także rozwiązania dla czystości wody i powietrza.

Skuteczny i przełomowy dialog o żegludze śródlądowej w Polsce otworzył program Polska 3.0, zakładający m.in. systemowe rozwiązania na rzecz polskiego zrównoważonego transportu rzecznego i ścisłą współpracę polsko-czeską dla realizacji połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

Polska 3.0 to zsieciowane projekty, stanowiące spójny program modernizacji żeglugi śródlądowej. Program Polska 3.0, wspólnie z Radą Kapitanów przeprowadził tzw. „Rejs Prawdy”, wraz z pełnym zwymiarowaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej. W ostatnich dwóch latach niejednokrotnie apelowaliśmy o wejście Polski do AGN. Organizowaliśmy na ten temat konferencje prasowe w Sejmie, liczne debaty i spotkania robocze. Poświęcony transportowi, żegludze, jak również potrzebie podpisania ONZetowskiej konwencji AGN został zorganizowany przez nas Światowy Kongres Klastrów.

żegluga to bezpieczeństwo przeciw powodzi i suszy, woda dla życia, rolnictwa, możliwości transportowe, transport międzynarodowy, turystyka, która kiedyś kwitła na naszych rzekach.  Żegluga śródlądowa jest najbardziej ekologiczną i bardzo opłacalną ekonomicznie formą transportu.

Program POLSKA 3.0 otrzymał liczne nagrody, m.in. nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju, dwukrotnie nagrodę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ekologicznych środowisk eksperckich, za stworzenie w Polsce ekosystemu dla przywrócenia żeglugi śródlądowej, konsekwentną wieloletnią pracę na rzecz żeglugi i wdrażanie ekologicznych rozwiązań dla polskiej gospodarki. W ostatnich lat eksperci programu wielokrotnie prezentowali wypracowane w organizacji rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynarodowej, rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów, ekologicznych rozwiązań dla przemysłu, transportu, energetyki i rozwoju Zielonych Korytarzy Transportowych. Eksperci programu są także m.in. członkami zespołu ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Rozwoju Dróg Wodnych.