201812.21

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.

Program POLSKA 3.0 jednym z pomysłodawców Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza.
 
12 grudnia 2018 r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza. 
Pod przewodnictwem Pana Posła Zbigniewa Gryglasa powołany został Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza – inicjatywy kluczowej dla gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.
 
W spotkaniu udział wzięli reprezentanci znakomitej większości krajów w randze ambasadora lub zastępcy ambasadora, a także Pan Steven Bremner -Sekretarz ds Politycznych Ambasady USA, Sekretarz Stanu w MSZ – Szymon Szynkowski vel Sęk oraz wielu reprezentantów środowisk naukowych, think-tanków i ekspertów.
 
W spotkaniu Zespołu udział brało kilkunastu ekspertów programu POLSKA 3.0, reprezentujących poszczególne dziedziny uznane jako priorytetowe dla prac Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza.
 
W trakcie pierwszego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Trójmorza odbyła się prezentacja.
Angelika Jarosławska, koordynator programu POLSKA 3.0 przedstawiła zgromadzonym najważniejsze projekty inwestycyjne Trójmorza oraz rolę programu POLSKA 3.0.
               
Angelika Jarosławska wymieniła najważniejsze projekty infrastrukturalne Trójmorza:
Brama Północna, czyli hub gazowy dostarczający gaz norweski – Via Carpatia – Via Baltica – droga wodna E30 (Świnoujście – Bratysława) – droga wodna E40 (Gdańsk – Odessa) – droga wodna E70 (Odra – Zalew Wiślany) – Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice
 
jak również główne projekty infrastrukturalne w Polsce, które wpisują się w projekt Trójmorza. – Polsko-Czeskie Centrum Logistyczne Gorzyce-Vernovice (program Polska 3.0) – Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – Ciągi komunikacyjne Północ-Południe.
 
Istotnym projektem, realizowanym Polsce, który należy także wymienić jako ważny z punktu widzenia współpracy Trójmorza jest budowa Radioteleskopu w Polsce „ Hevelius Space Island” (program Polska 3.0),

Trójmorze to projekt proinwestycyjny, pogłębiający integrację w dziedzinach najważniejszych dla rozwoju gospodarczego. Poprzez Trójmorze wzmacniany jest potencjał inwestycyjny i przede wszystkim integralność koncepcji nowego Trójmorza z założeniami Unii Europejskiej – spójnością, promowaniem ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej, likwidowaniem barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, ujednoliceniem struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównaniem rozwoju gospodarczego regionów, pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii (nowoczesna infrastruktura) i innych. Ta nieformalna inicjatywa wśród niektórych państw i środowisk budzi obawy o możliwość stanowienia opozycji dla Unii Europejskiej. W istocie jednak Trójmorze nie będzie tworzyć struktur alternatywnych wobec już istniejących w Europie. Inicjatywa umacnia spójność Unii Europejskiej. Jej celem jest doprowadzenie do takiego samego poziomu wzajemnych powiązań między państwami naszego regionu, jaki już lata temu osiągnęły kraje Zachodu.
Zespół Parlamentarny ds. Trójmorza będzie pracować nad komplementarnymi projektami związanymi z: – Energetyką – Bezpieczeństwem – Logistyka i transport – Infrastrukturą – Wspólną walutą – Medycyną – Kulturą – Internacjonalizacją projektów – Współpracą klastrową