201904.30

Program POLSKA 3.0 objął patronatem honorowym konferencję „Geopolityczna Gra Mocarstw”

Program POLSKA 3.0 objął patronatem honorowym konferencję „Geopolityczna Gra Mocarstw” w Sopocie. Tegoroczna edycja odbyła się pt. Budowa spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa. Prelegentami natomiast byli:

Następnie miała miejsce dyskusja pomiędzy prelegentami nt. budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa ( https://youtu.be/i-WegwUQEW8 )

Pan Igor Miasnikov, organizator konferencji „Geopolityczna Gra Mocarstw” przeprowadził wywiady:

W trakcie trwania całej konferencji wzięło udział lekko ponad 300 osób, w tym osoby z Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademii Sztuk Wojennych, Akademii Marynarki Wojennej oraz innych instytucji państwowych, think-tanków oraz zakątków Polski.

Więcej o konferencji:

https://historycznyambasador.com/2019/04/28/wystapienia-prelegentow-budowa-spojnego-europejskiego-systemu-bezpieczenstwa/