201906.07

Three Seas Initiative – Debata Prezydencka – Koordynator programu POLSKA 3.0 Angelika Jarosławska zadaje pytanie o to, dlaczego do Trójmorza jeszcze nie zaproszono Ukrainy [Film]