201809.20

Współorganizowaliśmy z Radą Kapitanów kolejny „Rejs Prawdy” mający na celu promowanie użeglownienia Odry z Kędzierzyna-Koźla do granicy Polski z Republiką Czeską w ramach przygotowań do budowy kanału Odra-Dunaj-Łaba.

Link do artykułu:  https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/68556