201608.26

Zaszczytny tytuł dla Angeliki Jarosławskiej – Wiceprezes Zarządu OKIP i Koordynatorki POLSKI 3.0!

Angelika Jarosławska – Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i koordynatorka Programu Polska 3.0, została Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

To wielkie wyróżnienie przyznawane jest Paniom odnoszącym sukcesy w prowadzeniu swoich firm i aktywnie angażujące się w pozabiznesową działalność społeczną.

Angelika Jarosławska, otrzymując tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet, idealnie wpisuje się w misję Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet poprzez promowanie innowacyjności polskich przedsiębiorców w Programie Polska 3.0 i budowanie świadomości polskiego społeczeństwa na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki naszego kraju. Swoją postawą daje przykład młodym kobietom, że mogą wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, podejmować działania w celu poprawy życia nie tylko swojego, ale i przyszłych pokoleń.

Otrzymanie tak zaszczytnego tytułu stwarza wielkie możliwości i otwiera nowe drzwi współpracy gospodarczej, inspirowania siebie nawzajem oraz promowania etyki i kultury przedsiębiorczości.

Jesteśmy dumni z Angeliki Jarosławskiej i życzymy jej dalszych sukcesów w pracy zawodowej.